Dzienny Dom Senior + w Dzierżoniowie

Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

O jednostce

budynek jednostki ddps

 

Dzienny Dom Senior + (Dzienny Dom Pomocy Społecznej) jest ośrodkiem wsparcia w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej.

Realizuje cele i zadania określone w przepisach ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności: zapewnia opiekę i stwarza odpowiednie warunki do wielogodzinnego przebywania w nim osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, szczególnie osobom w wieku emerytalnym, ze względu na ich trudną sytuację życiową, rodzinną, niepełnosprawność.

Do usług Domu w szczególności należą:

  • zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania wolnego czasu;
  • zapewnienie uczestnikom udziału w różnych formach zajęć w celu ich aktywizacji;
  • zapewnienie uczestnictwa w imprezach kulturalnych, rozrywkowych, towarzyskich;
  • pomoc w załatwianiu spraw przekraczających możliwości uczestnika;
  • inne świadczenia o charakterze bytowym odpowiadające możliwościom organizacyjnym i finansowym Domu;

 

Przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej funkcjonuje także Klub Seniora (Czwartki godzina 16.00)

Od października 2012 roku Dzienny Dom Pomocy Społecznej włączył się w działania Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej www.dfps.pl

 

 

Go to Facebook profile