Strona internetowa Dziennego Domu Senior Plus w
Dzierżoniowie spełnia w stopniu przynajmniej wystarczającym
(spełnione zasady poziomu A i AA) wytyczne dla dostępności
treści internetowych (WCAG) 2.1


ŹRÓDŁO
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1
Autoryzowane tłumaczenie na język polski

Data publikacji tłumaczenia 12 marca 2021 r.

Adres źródła: https://www.w3.org/Translations/WCAG21-pl/#perceivable (dostęp na dzień 27.03.2021r.)