Anna Polowczyk

Dyrektor Dziennego Domu Senior+

e-mail: dyrektor@ddps.pl

Jako dyrektor pracuje od czerwca 2020 roku. Wcześniej związana z działalnością samorządową, w której głównie zajmowała się współpracą miasta z organizacjami pozarządowymi.

„Razem z całym zaangażowanym zespołem chcemy każdego dnia tworzyć przyjazne miejsce, na które zasługują nasi Seniorzy”


Agnieszka Denysiak

kierownik administracyjna

e-mail: administracja@ddps.pl


Aleksandra Kopacka

fizjoterapeuta

e-mail: fizjoterapia@ddps.pl


Marlena Krawczyk

fizjoterapeuta

e-mail: fizjoterapia@ddps.pl


Małgorzata Janicka

terapeuta zajęciowy


Małgorzata Popławska

opiekun osoby starszej


Małgorzata Rychłowska

intendent


Krystyna Szlachta

Pani sprzątająca


Henryk Piotrowski

konserwator


Anna Daszyńska – Hercuń

pracownik w zastępstwie