Dostępne i aktualne dokumenty do pobrania

Wniosek o przyjęcie

Wniosek o przyjęcie do Dziennego Domu Senior+ w Dzierżoniowie wniosek_o_przyjecie_do_ddpsPobierz W uzasadnionych przypadkach, do wniosku należy dołączyć stosowne załączniki. Lista załączników (jeżeli dotyczy): Kserokopia decyzji właściwego organu tj. ZUS, KRUS…

Czytaj dalej Wniosek o przyjęcie