Razem z zaangażowanym zespołem tworzyć miejsce, na które zasługują nasi seniorzy

misja Dziennego Domu Senior+ w Dzierżoniowie

Działalność Dziennego Domu Senior + w Dzierżoniowie jest dofinansowana w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”

Nie ubolewaj nad tym, że się starzejesz.
To przywilej, który nie jest dany wszystkim
.”

Autor nieznany


Dzienny Dom Senior+

Logo Senior+

Dom realizuje cele i zadania określone w przepisach ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności: zapewnia opiekę i stwarza odpowiednie warunki do wielogodzinnego przebywania w nim osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, szczególnie osobom w wieku emerytalnym, ze względu na ich trudną sytuację życiową, rodzinną, niepełnosprawność.

Dzienny Dom jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla 100 osób obojga płci, które
z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają częściowej opieki i pomocy
w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a którym rodzina takiej pomocy
nie może zapewnić.

Zapewniamy wsparcie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, co najmniej osiem godzin dziennie, w czasie dostosowanym do faktycznych potrzeb uczestników zajęć.

Budynek Dziennego Domu Senior Plus w Dzierżoniowie
Budynek Dziennego Domu Senior Plus w Dzierżoniowie


Aktualności

 • Wielkanoc 2023
  Wielkanoc- najważniejsze święta dla katolików…..Śniadanie wielkanocne ale i wiosenne porządki i oczywiście ozdoby.Ozdoby wykonkonane w ramach terapii zajęciowej przez podopiecznych Dziennego Domu Senior +.
 • Projekt międzypokoleniowy “Edukacja do starości”
  Od lat Dzienny Dom Senior + w Dzierżoniowie realizuje projekty międzypokoleniowe.w tym roku razem z Koalicją na Rzecz Zdrowego Starzenia się organizujemy szereg spotkań z […]
 • Wszystkiego najlepszego – teatr w reżyserii Elżbiety Wilk
  Zakończenie senioraliów – Kinoteatr “Zbyszek” 09.12.2022Przedstawienie pt.: “Wszystkiego najlepszego” w którym wystąpiły dzieci z Przedszkola nr 4, Młodzież z I LO i II LO, seniorki […]
 • Lecznicze działanie baniek
  O leczniczym działaniu baniek opowiedziała dziś nasza fizjoterapeutka Marlena Krawczyk Marlena na co dzień otacza swą profesjonalną opieką fizjoterapeutyczną naszych Seniorów, dlatego jak mało kto […]


Usługi

Otaczamy codzienną opieką tych, którzy tego potrzebują

Zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania wolnego czasu

zapewnienie uczestnikom udziału w różnych formach zajęć w celu ich aktywizacji

Zapewnienie uczestnictwa w imprezach kulturalnych, rozrywkowych, towarzyskich

Pomoc w załatwianiu spraw przekraczających możliwości uczestnika

Inne świadczenia o charakterze bytowym odpowiadające możliwościom organizacyjnym i finansowym Domu


Partnerzy

Współpracujemy z lokalnymi i ogólnopolskimi organizacjami, żeby ułatwić załatwienie codziennych spraw naszym podopiecznym

Logo Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Urzędu Miasta Dzierżoniów
Urząd Miasta Dzierżoniów
Zielona Linia
Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej
Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej

Zasady przyjęcia

O przyjęcie do grona podopiecznych Domu może ubiegać się zarówno osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel prawny.

Poniżej kilka kroków, które dzielą od rozpoczęcia korzystania z usług naszego Domu:

 1. Złożenie wniosku – wzór do pobrania
 2. Dostarczenie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach ruchowych
 3. Dostarczenie pozostałych załączników – lista tutaj
 4. Akceptacja regulaminu i rozpoczęcie uczestnictwa w zajęciach (po pozytywnej decyzji o przyjęciu)

Skontaktuj się z nami

ul. Świdnicka 35  
58-200 Dzierżoniów

74 831 13 20

poniedziałek – piątek
800 – 1600

Anna Polowczyk - Dyrektor DDS+ w Dzierżoniowie - zdjęcie

“Razem z całym zaangażowanym zespołem chcemy każdego dnia
tworzyć przyjazne miejsce, na które zasługują nasi Seniorzy”

Anna Polowczyk
Dyrektor Dziennego Domu Senior+