Ankieta dla seniorów

Szanowni Państwo

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej wraz z Adamed dla Seniora po raz drugi przeprowadzają badanie ankietowe wśród seniorów na temat ich potrzeb w dobie pandemii.
Anonimowe badanie składa się z 20 pytań dotyczących m.in. potrzeb diagnostycznych seniorów, e-recept, leków refundowanych, sposobów przekazywania informacji dla seniorów i potrzeb edukacyjnych dla seniorów.
Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu, a także do rozpowszechnienia informacji o nim wśród członków Państwa organizacji.