Dzień Kombatanta

Dzień Kombatanta

W Dziennym Domu Senior+ 21 maja w Dzierżoniowie odbyły się  obchody Dnia Kombatanta. Spotkanie przebiegało pod hasłem „Krwią wyzwalana, sercem ukochana”.

Uroczystość rozpoczęła się od przywitania przez prowadzącą – dyrektor DDS + Annę Polowczyk przybyłych kombatantów, sybiraków i weteranów oraz zaproszonych gości m.in.: Grzegorza Kosowskiego – starostę dzierżoniowskiego, Dariusza Kucharskiego – burmistrza Dzierżoniowa, płk Marka Kwiatkowskiego – wiceprezesa Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP, płk WP gen. zs Krzysztofa Majera – prezesa Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP, dowódcę Okręgu Dolnośląskiego Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP, mjr ds Jana Drajczyka – szefa Sztabu Okręgu Dolnośląskiego Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP, Dorotę Pieszczuch, zastępcę burmistrza Dzierżoniowa, por. Edmunda Dąbrowskiego – prezesa honorowego Koła Miejskiego ZKRPiBWP, ppor. Władysława Potockiego –  prezesa Koła Miejskiego ZKRPiBWP, Henryka Smolnego – dyrektora Muzeum Miejskiego, Eugeniusza Kuszkę – prezesa Koła Związku Sybiraków, Floriana Kuriatę – prezesa Koła Stowarzyszenia Kresowiaków, kpr. Marka Zatorskiego – prezesa Koła Miejskiego ZWiRWP.

W podniosły nastrój wprowadził zebranych zespół „Katarynki” śpiewający trzy patriotyczne piosenki. Następnie zostały wręczone odznaczenia, które m.in. otrzymali: Kombatancką Gwiazdę Pamięci „Polska Niepodległa 1918” – Grzegorz Kosowski, Dariusz Kucharski, Dorota Pieszczuch i płk Krzysztof Majer, medal „Za Wybitne Zasługi dla ZŻWP”: złoty por. Edmund Dąbrowski, brązowy Anna Polowczyk, Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZŻWP” ppor. otrzymał Władysław Potocki, Krzyż Ludowego Wojska Polskiego – Edmund Dąbrowski, Władysław Potocki, Bolesław Nowogródzki oraz Czesław Łyżwa, Kombatancki Krzyż Pamiątkowy „Zwycięzcom 1945” Henryk Smolny i Mateusz Cegiełka, Odznakę „Za Zasługi dla ZKRPiBWP” Jolanta Maniecka, Medal 100 lat Związku Inwalidów Wojennych RP ppor. zs Marek Wojciechowski.