Edukacja do starości

Edukacja do starości

W dniu 20 września 2023 r. w sali widowiskowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy odbyła się Gala Podsumowująca II Edycję Programu “Edukacja do Starości. Nawzajem Sobie Potrzebni”.

Gala była okazją do spotkania i wymiany poglądów szkolnych koordynatorów i realizatorów programu, seniorów edukatorów, dyrektorów placówek oświatowych oraz dzieci i młodzieży. Swoją obecnością Galę zaszczycili przedstawiciele władz powiatów świdnickiego i dzierżoniowskiego.

Program Edukacja do Starości. Nawzajem Sobie Potrzebni został zainicjowany przez Koalicję na Rzecz Zdrowego Starzenia Się” na bazie autorskiego programu dr Walentyny Wnuk” – mówi dr Jarosław Szandurski Prezes Regionalnej Koalicji na Rzecz Zdrowego Starzenia Się.

W tym miejscu nie można zapomnieć o śp. Krystynie Lasek, która program ten przeniosła na ziemię świdnicką i dzierżoniowską, a który jest w dalszym ciągu kontynuowany.

Celem programu było budowanie współpracy i porozumienia między dwoma pokoleniami: seniorów oraz dzieci. II edycja programu realizowana była w drugim semestrze roku szkolnego tj. do czerwca 2023 r. Były to cykle działań edukacyjnych włączających seniorów w życie placówek oświatowych;

W programie wzięło udział aż 41 placówek oświatowych w tym 24 z terenu Powiatu Świdnickiego i 17 z Powiatu Dzierżoniowskiego oraz ponad 155 seniorów, którzy wcielili się w rolę edukatorów i przeprowadzili interesujące zajęcia w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych” – informuje Alicja Synowska.

Z relacji uczestników wynikało, że zajęcia były bardzo interesujące. Seniorzy dzielili się
z dziećmi i młodzieżą swoją wiedzą, umiejętnościami i zainteresowaniami. Przekazywali również wartości związane z tradycjami i dziedzictwem kulturowym
 – wyjaśnia dr Jarosław Szandurski.

Na Gali nie zabrakło również występów artystycznych w wykonaniu najmłodszych dzieci z Przedszkola Nr 1 w Dzierżoniowie, uczniów ze szkół podstawowych w Goczałkowie, Mokrzeszowie, Pszennie, solistki z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu, zespołu folklorystycznego „Goczałkowianie” oraz seniorów z Uniwersytety Trzeciego Wieku ze Świdnicy, którzy ku radości całej widowni przedstawili „Rzepkę” Juliana Tuwima.

W tym miejscu pragnę złożyć serdeczne podziękowania dla artystów, seniorów, koordynatorów szkolnych, dyrektorów placówek, władz naszych samorządów powiatowych i gminnych, a także uczniów. Dziękuję również wszystkim członkom Regionalnej Koalicji na Rzecz Zdrowego Starzenia Się za zaangażowanie i wszelką pomoc w realizacji Programu oraz w przygotowaniu uroczystej gali – mówi Alicja Synowska.