Informacja cenowa na przygotowanie i dowóz ciepłego posiłku dla podopiecznych Dziennego Domu Senior + w Dzierżoniowie – wyniki

  • Post last modified:5 stycznia 2021
  • Post author:

Dyrektor Dziennego Domu Senior + w Dzierżoniowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania informację cenową złożyły dwie firmy z których niższą cenę zaproponował: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na przygotowanie i dowóz ciepłego posiłku dla podopiecznych Dziennego Domu Senior +.