Anna Polowczyk

Dyrektor Dziennego Domu Senior+

Jako dyrektor pracuje od czerwca 2020 roku. Wcześniej związana z działalnością samorządową, w której głównie zajmowała się współpracą miasta z organizacjami pozarządowymi. Wieloletni samorządowiec.