Senioralia 2022

Senioralia 2022

Senioralia w 2022 trwały cały miesiąc.
Rozpoczęły się polonezem odtańczonym na dzierżoniowskim Rynku, następnie bawiliśmy się na ogrodzie Dziennego Domu Senior + do godzi wieczornych.

Podczas Senioraliów odwiedziliśmy seniorów w DPS-ach w Bielawie i w Dzierżoniowie – aby odczarować temat takich domów, ale także aby odwiedzić naszych kolegów.

Podczas miesiąca października zorganizowaliśmy spotkania z przedstawicielami Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie, Policji, Sanepidu, TBS-u – aby poruszyć tematy ważne dla seniorów