Szkolenie przeciw przestępstwom

Szkolenie przeciw przestępstwom

Dzisiaj – 9 czerwca – odbyło się kolejne szkolenie mające na celu przeciwdziałanie przyczynom przestępczości a także pokazujące jak pomóc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, że szczególnym uwzględnieniem osób starszych 🤝Projekt finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości