Wielkanoc 2023

Wielkanoc 2023

Wielkanoc- najważniejsze święta dla katolików…..
Śniadanie wielkanocne ale i wiosenne porządki i oczywiście ozdoby.
Ozdoby wykonkonane w ramach terapii zajęciowej przez podopiecznych Dziennego Domu Senior +.