Wycieczka do Jeleniej Góry i ogrodu japońskiego

Wycieczka do Jeleniej Góry i ogrodu japońskiego

Z wycieczkami tak bywa, że zawsze można odkryć coś, czego jeszcze nie doświadczyliśmy ma własnej skórze. Prócz zjawiskowych roślin w Japońskim Ogrodzie wielu z nas pierwszy raz w życiu odczuło dobroczynną moc wody w postaci mgiełki ( kurtyna wodna ) w centrum Jeleniej Góry, inni nie mogli wyjść z podziwu nad oryginalnością pomnika przedstawiającego prozę życia człowieka.