Wynik zapytania cenowego na dostarczenie posiłków do DDS+ w 2022 r.

Dokonuje się wyboru oferenta Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie na przygotowanie ciepłego posiłku dla seniorów z Dziennego Domu Senior + w Dzierżoniowie.

W związku z czym z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na zamówioną usługę.