Zaświadczenie lekarskie

Wzór zaświadczenia lekarskiego dotyczącego braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez Dzienny Dom Senior + w Dzierżoniowie