Zaświadczenie lekarskie

  • Post last modified:30 listopada 2020
  • Post author:

Wzór zaświadczenia lekarskiego dotyczącego braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez Dzienny Dom Senior + w Dzierżoniowie