Sprawozdanie z działalności Dziennego Domu Senior + w 2021 r.